برگزاری کلاس زبان تخصصی هتلداری بخش غذا و نوشیدنی هتل مجلل پارسیس

 برگزاری کلاس زبان تخصصی هتلداری بخش غذا و نوشیدنی هتل مجلل پارسیس

 برگزاری کلاس زبان تخصصی هتلداری بخش غذا و نوشیدنی هتل مجلل پارسیس